Стъкла и стъклопакети

Цветни стъкла за стъклопакети

Pilkington K Glass™

Нискоемисионно стъкло покрито с линии (on-line)

Описание

Pilkington K Glass™ това е трайно, нискоемисионно стъкло с неутрален цвят, произвеждано в процес на покриването на линиите float (on-line). Това подобрява термичната изолация на многостъклени прозореци, редуцияра напръскване с водна пара и подобрява комфорт на използването. Специялно обработен, траен, прозрачен нискоемисионен пласт ставля се пиралитично върху една от повърхностите на безцветно флоат стъкло на продукцтонната линия. Задачата на пластта е същовременно пущане вътре в зградата кратколъчевата слънчева енергия и задържането в нея дълголъчева енергия произвеждана от системи за огреването.

Прилагане

Стъклото Pilkington K Glass™ прилага се практично навсякъде. Предлага се за новото строителство както и за обнавяни и модернизирани обекти.

Предимства

• Енергетична ефективност.
• Минимални загуби на топлинна енергия през зимата.
• Значителна редукция на напръскването на водната пара.
• Висока проницаемост на светлина.
• Неутрален цвят на пропущана и отблъсквана светлина.
• Едно от най-неутралните нискоемисионните стъкла.
• Траен пиротилически пласт.
• Оптимална проницаемост на слънчева топлина.
• Извънредна термична изолация: загуби на топлина до 30% по-малки от обикновените съединени стъкла.
• По-голям комфорт и по-голяма използвана повърхност: редукция на място, в което е студено от прозореца.
• Възможност на стандардно преработване: рязане, нагъване, съединяване, ламиниране и закаляване.
• Възможност на прилагането в съединени стъкла а също така и в бокс прозорци.
• Произвеждането на стъклопакети не налага отстраняването на ръбеният слой на пластта.
• Възможност на съединяването с противслънчево стъкло – оцветено в маса или рефлексно – с целта подобряването на термоизолацията както защита от слънце.

Pilkington Eclipse Advantage™

Рефлексивно нискоемисионно противслънчево повличано по време на продукция

Описание

Pilkington Eclipse Advantage™ това е рефлективно противслънчево стъкло достъпно в по-вече цветове. Траен пиролитичен пласт ставя се върху float стъкло по време на продукцията (on-line). Богата гама на цветовете е плучена благодаря на покриването на различителни базни стъкла и обхваща следващите видове: злени - EverGreen, сини - Arctic Blue, синьо-зелени – Blue-Green, кафияви - Bronze, сиви – Grey и безцветни – Clear.

Стъклото Pilkington Eclipse Advantage™ може да бъде прилагано за поединачно застъкляване, ако пластта е обърнат вътре към зградата. Получаваме неповторим ефект на отблъскване, добро пронизване с светлина и ограничение на слънчевата енергия.

Прилагане

Pilkington Eclipse Advantage™ предлага универсални и атрактиви решения навсякаде гдето е потребно цвятно ефлексивно стъкло с по-големи параметри за защита от слънце. Много добре се осъщестява както в малките реализации, така и в по-големите, престижните комерциални инвестиции, където са потребни не скъпи, ефектни решения.

Pilkington Eclipse Advantage™ може дабъде закаляван или ламиниран, ако необходимо е прилагане на безопасното стъкло.

Висок степен на поглъщането на слънчевата енергия на стъклата Pilkington Eclipse Advantage™ излага ги на счупване предизвикани от термични напрежения. Опасност от термичното счупване появлява се при фасади изложен на слънце, затова в такъв случай следва да се прилага закалено или заздравено стъкло.

Предимства

• Изклчиелна еластичност за пректиране, благодаря на широк избор на стъкла различаващи се по цвят, проницаемост на светлина, коефицент на отблъскване и общ изглед.
• По-малка абсорбция на топло в сравнение с други рефлексивни стъкла оцветени в маса.
• По-високи параметри за защита от слънце.
• Нискоемисионни особености.
• Траен пиролитичен пласт.
• Възможнос на преработването на: изсичане, сагъване, компониране в стъклопакети, ламиниране, термично заздравяване и закаляване
• Възможност на компониране със нискоемисионни стъкла за подобряването както на термоизолация така и на защита от слънце.
• Ефни и ефектовни решения.
• Достъпни хармонизиращи спрандели.
• Достъпно стъкло с дебелина 4, 6 и 8 мм, а вид Clear също така и дебелината от 10 мм.

Pilkington Optilam™

Опис

Pilkington Optilam™ това е безопасно ламинирано стъкло, което се състои от две или по-вече слоя стъкла споени един със друг под влиянието на температура и давление. Измежду слоевете ставени са един или няколко еластични пластове PVB (поливинил бутирал). Pilkington Optilam™предлагаме в широк избор на продукти. Техните особености и изглед се променяват съответно с вид, количество и деблина на слоевете на стъклото и пласт PVB. Стандардните дебелини са: 0,38, 0,76, 1,14 i 1,52 мм. Pilkington Optilam™ това е широк избор на продукти изпълняващи различителни функции. В зависимост от изискванята може да бъде: безопасно, антивзломно, противслънчево, бронирано, декоративно и отпорно на детонации. Също така може да щити от шум, UV лъчи или да гарантира приватност.

Прилагане

Pilkington Optilam™ прилага се главно като безопасно стъкло, но също така като декоративно, поглъщато звук или защищаващо от слънчеви лъчи. Тъй като метода на продукцията позвалява да се получи широк избор на типове, дизайни, форми и цветове. Pilkington Optilam™може да се прилага всякаде където изисквана е безопасност и по-голяма защита – в търговските, обществените или жителните обекти. Препоръчва се ги за покривите прозореци, в прозореци с пълна височина (от пода към покрива), балустради, ниско монтирани стъкла, маси и блатове на гишета. Много добре изпълнява своята функция във всичките по-ризковни места, това значи във всичките коси застъклени места или намиращи се над глави, като нпр. врати, стени и балкони.

Предимства

• Изпълнява изискваня на норми отнасящите се към безопасно и защитно стъкло.
• В случай на счупване пласт PVB го задържа в едно цяло.
• В случай на удар остава ненарушено или разпадва се на безопасен начин, що намалява ризик от нараняваня.
• Оптимална защита на хора и имание.
• Многостранно тестирано.
• Съществуват разричителни цветове, прави възможна зашита от слънцето благодаря на прилагането на оцветено стъкло и/или цветен пласт PVB .
• Съответна защита от слънце, зависно от вид приложено стъкло и пласт PVB.
• В ситуация на опасност от термическо счупване, Pilkington Optilam™ може да се произвежда от стъкло термически закрепвано или закалявано.
• Възможност на прилагане на по-вече видове стъкла с различителна дебелина: в това стъкло флоат без цвят, стъкло оцветено в маса, орнаментно стъкло и бронирано полирано стъко.
• Възможност на прилагане на пластове с различителна дебелина (винаги това е многократност на 0,38 мм).
• Възможност на различителна проницаемост на светлина, бдагодаря на прилагането на матов пласт.
• Възможност на прилагане в поединачни застъкления или във вид на стъклопакет.

ПРОДУКТИ:

AL дограма
Дограма KMG
Обков за PVC и AL дограма
Услуги предлагани от нас
Стъкла и стъклопакети
Щори

Орнаментни стъкла